top of page
Učení o pěti prvcích

V červnu vládne element ohně. Energie ohně je expanzivní a odstředivá. Ohni patří červená barva a hořká chuť. Jeho funkcí je ohřívat a vysušovat. Po jaru, jehož symbolem je zrození, je léto nárůstem nebo také dorůstáním.

Staří Číňané věřili, že to, co se děje vně člověka v přírodě, se děje zároveň i v jeho nitru. Vznikla tak nauka o pěti prvcích či elementech, která patří mezi základní stavební kameny čínské medicíny. Pět prvků (dřevo, oheň, země, kov, voda) je přítomno jak v přírodě, tak uvnitř člověka v jeho základních orgánech a symbolika jejich významů udává jasné a přesné vztahy mezi nimi. Všechny jsou vzájemně provázány, takže změna jednoho vyvolá změnu u dalšího. Panují-li mezi prvky vztahy takzvaného rození a ovládání, jde o fyziologický stav organizmu. Pokud už jde o vzájemné podmaňování a ponižování mezi prvky, lze hovořit o nerovnováze, která v praxi znamená zdravotní potíže.

 

Ve vývoji člověka se na symboliku pěti prvků dá nahlížet tak, že element dřeva je zrození a zdravý růst, oheň je mládí, touha po znalostech, nových zkušenostech, země představuje dospělost a zdravý selský rozum, kov potom zralost a dostatek zkušeností k tomu, abychom se zbavili nadbytečných věcí, vzorců a konečně voda je stáří a moudrost.

pět elementů
bottom of page